JESPER
WILHELM
LINDSTRÖM

Scrolla eller klicka nedan!


Till min portfolio

Om mig


Jag heter Jesper Lindström, är 22 år och är efter tre år snart examinerad Interaktion- och Ux designer med fokus på innovation. Jag har studerat vid Högskolan i Halmstad på en utbildning inom Informatik med inriktning mot Digital design och Innovation. Är en kille som älskar att underlätta för människor både fysiskt och genom design. Jag brinner för att leda projekt, ta fram nya kreativa koncept och att finna nya vägar för att lösa problem.

Användare och kunder står för mig alltid i fokus. Detta utifrån praktiker som Participatory- och User centered design, men detta också efter mina år inom serviceyrket. Vill alltid att individen som i slutet ska ta del av min design får en så behaglig och intressant upplevelse som möjligt. Att arbeta med kommunikation och kundrelation är för mig en viktig del i ett projekt. Vid god reltation till kunder och samarbetspartners uppnås bästa resultat, även om detta ibland innebär att ställa krav och den där jobbiga frågan.

Jag arbetar effektivt och flexibelt, detta med humor och glädje utan att tappa fokus på uppgiften. Är alltid öppen för att lära mig nya saker, att få nya perspektiv och är inte rädd att ta egna initiativ. Tycker om när jag får arbeta i högt tempo och utveckla mina färdigheter.
Ses i övrigt som en social kille som arbetar med glimten ögat och alltid har nära till skratt. Tycker det är intressant och roligt att möta nya människor och föra en givande dialoger. Kanske du och jag ska samtala för att ta fram framtidens innovativa lösningar?

Vill du komma i kontakt med en härligt framåtriktad innovatör? Tycker du att jag låter intressant? Se mer information om mig och mina tidigare projekt och erfarenheter lite längre ner, så ses och hörs vi över en kaffe eller två!

// Jesper Wilhelm Lindström

Utbildning och Erfarenhet


Kandidatexamen vid Högskolan Halmstad

(pågående)


Digital Design och innovation - 2014/2017

Utbildningen fokuserar på design av digitala produkter och tjänster. Innefattar bland annat att ta fram nya designlösningar som fokuserar på en god användarupplevelse. Kurserna inom programmet behandlar allt från forskningsetik och genus, Kognition och användbarhet till objektorienterad programmering och grafisk estetik. Genom arbetsprocesser som goaldirekted design och participatory design, går vi igenom flera design processer. Genom Designstudiokurser har vi fått möjligheten att arbeta i skarpa projekt tillsammans med riktiga företag för att få erfarenhet från det en verklig beställare. Detta har i sin tur lett till en personligutveckling inom professionellt bemötande samt hur jag som designer går från ide till leverabell i ett projekt.
Högskolan i Halmstad
Tidsperiod: Från September -14 Till Juni -17

Törnströmska gymnasiet
Tidsperiod: Från augusti -11 Till juni -14

Gymnasieexamen vid Törnströmska gymnasiet
Spelgrafik, 3D och Animation - 2011/2014

Utbildningen är indelad i tre delar med programmering, 3D/animering och digitaltskapande. I Programmering behandlades programmeringsspråken AS3 och C#, samt generella begrepp för OOP. Inom 3D och animeringen låg utbildningen på en hög nivå som speglade den nivå som högskolor lärde ut. Utbildningen ringade även in digitalt skapande i form av kurser som inriktades på estetisk kommunikation och hur ett företag skall presenteras och marknadsföras på exempelvis sociala medier samt internet i allmänhet.


Äldreboende för senildementa


Lindebo, Bräkne-hoby - Blekinge - 2013/2014

Arbetade sommaren 2013 samt 2014 som vårdbiträde och där emellan under gymnasietiden som timanställd vid behov. Arbetet behandlade arbetsuppgifter som mediciner, hygien, mat och socialnärvaro. Yrket ser jag som varit utvecklande och väldigt givande. I arbetet som vårdbiträde har jag fått vårda, serva och föra en god dialog med de äldre, men också möta upp och stötta de anhöriga vid tuffa stunder.
Äldreboendet Lindebo, Bräkne-hoby - Blekinge
Tidsperiod: Från juni -13 Till augusti -14

Ica Maxi Flygstaden, Halmstad
Tidsperiod: Från juni -15 Till juni -16

Ica Maxi flygstaden


Halmstad, Halland - 2015/2016

Arbetade som semestervikarier under sommaren 2015 och 2016 samt där emellan som behovsanställd vid sjukdomar och semestrar, men även vid högtider. Arbetet innebar att plocka upp varor och se till att det är rent och snyggt inne i butiken. Andra arbetsuppgifter var också att finnas tillhands vid kundfrågor och ICA-relaterade event. Att vara pro-aktiv och att arbeta för att förebygga och vara steget före var något som lärdes ut och värdesattes högt.


Mina styrkor


UX-design

Att skapa designlösningar som bidrar till positiva användarupplevelser.Konceptutveckling

Ta fram nya och kreativa koncept för att lösa problem.
Sustainability-perspektiv

För att bidra till bättre problemlösning behövs hållbart tänkande. Genom Hållbardesign kan lösningar vara aktuella över en längre tid.

Grafisk estetik

Att låta det estetiska tala och ge den digitala grafiken möjlighet att skicka sitt eget budskap.Portfolio (Uppdateras)

Oleria 2.0

Läs mer

Medarbetare: 0
Roll: Webbdesigner/utvecklare, Grafisk designer, Ansvarig för kommunikation och kundrelation, inblandning i content creation
Tid: Från 01/07-15 Till PågåendeOleria 2.0 - Webb och ny grafisk profilering

(Pågående projekt) Efter ett par år som verkande företag vill Oleria nu uppdatera sig och gå steget vidare. Detta genom att skapa en bättre webbplats där kunder och intresserade får bättre möjlighet till att hantera information, men även för att komma i kontakt och påbörja en dialog med företaget.

Oleria vill även utveckla sin profilering genom tryck och digitala presentationer. Därför innefattar projektet även design av logo-typ med tryckvänliga nyanser samt formandet av en presentations mall för att skapa en känsla av professionellt.

Då projektet är pågående har sidan begränsad information. Återkomm gärna senare för att se resultatet. Ta gärna en titt på mina andraprojekt undertiden!


Se mer

JWL - Jesper Wilhelm Lindström

Läs mer

Medarbetare: 0
Roll: Webbdesigner/utvecklare, Grafisk designer
Tid: 01/09-17 Till PågåendeJWL - Grafisk profilering och Webdesign

(Pågående fiktionellt projekt) Som ett sätt att marknadsföra ett eget företag har ett fiktionellt varumärke tagits fram för att skapa en helhet kring. Webdesign och Grafisk profil är uppbyggd kring ett företag som vill stödja företag i digital ångest för att lyfta verksamheten till nya höjder genom digitalisering och innovation

JWL´s hemsida kommer inom kort finnas att tillgå på denna sida.


Se mer

CLEVER Sverige AB

Läs mer

Medarbetare: 1
Roll: Koncept- och prototyputvecklare, ansvarig för kommunikation och kund relation
Tid: Från 01/01-17 Till 15/5-17CLEVER Sverige AB

Samarbetet med Clever Sverige ab görs i samband med min kandidatuppsatsen som skrevs vid Högskolan i Halmstad. Målet med projektet var att designa digitala tjänster för att stödja elbilsanvändare i den förändring som sker i samband med adaptionen av elbilar

Vårt uppdrag var att se till CLEVERs befintliga applikation för att designa en ny lösning som innefattar funktioner som CLEVERs kunder och användare skall kunna nyttja under användningen av CLEVERs infrastruktur.

Vår designlösning grundar sig i att utöka CLEVERs applikations funktioner och dess användbarhet och funktionalitet. Överlag så finns det mycket oro och osäkerhet i infrastrukturens placering och omfång, därför är det viktigt för nya och mer erfarnarna elbilsanvändare att få tillgång till information om infrastrukturen. Elbilen och dess användning är idag ett väldigt nytt områden och många användare möter motgångar på grund av bristande kunskap om sitt fordon eller problem med infrastruktur. Genom att skapa en applikation som kan framhäva elbilsanvändarnas problem och hjälpa dem bilda förståelse för en gynnsam användning så kan CLEVER skapa sig ett starkare varumärke.

Se mer


Mobile Response

Läs mer

Medarbetare: 4
Roll: Programmerare, Koncept- och prototyputvecklare, ansvarig för kommunikation och kund relation
Tid: Från 01/05-15 Till 6/6-15Mobile response - BOSBEC

I kursen Designstudio: Webb arbetade vi tillsammans med företaget BOSBEC och deras produkt Mobil Respons. Mobile Response är en tjänst som tillhandahåller möjligheten att skicka formulär via sms och mail. Genom att svara på formuläret kan användaren starta en kedja med olika händelser. Projektet ämnade att ta fram ett nytt gränssnitt åt tjänsten Mobile Response.

För att skapa en sådan kedja använder man ett verktyg som Mobil Response kallar för Workflow builder. Workflow buildern var under projektet i tidigt beta-stadie och var till största del fokuserat på funktionalitet. Vår uppgift var att ta fram ett nytt gränssnitt till Workflow buildern som skulle vara både användarvänligt och mer estetiskt till talande.

Resultatet av projektet blev ett gränssnitt som fokuserade mer på användarvänlighet och användarens förståelse. Gränssnittet försökte eliminera facktermer för att öppna upp för en bredare målgrupp och snabbare inlärningskurva. Vi skapade även scenarios för hur nya potentiella användningsområden kunde använda verktyget.


Se mer

OLERIA

Läs mer

Medarbetare: 0 (Frilans)
Roll: Visuell designer
Tid: Från 01/06-16 Till 30/8-17OLERIA

Frilans åt företaget Oleria. Oleria är ett företag som ängar sig åt coaching och personlig utveckling. Företaget startades år 2016 och ville ha hjälp med att skapa en logotyp som tilltalade den målgrupp som företaget riktar sig till.

Uppdraget blev att ta fram en logotyp som var stilren och enkel, men som inte förlorade sin känsla av seriositet. Logotypen behövde ha möjligheten att delas upp då den grafiska del behövde vara oberoende av texten i vissa fall. Logotypen skulle även sätta grunden för den färgpalett som företaget genomgående skulle använda vid marknadsföring.

Samarbetet med oleria är ett pågående samarbete. Disclaimer: Har ej arbetat på hemsidan.


Se mer

HPI

Läs mer

Medarbetare: 2
Roll: Koncept- och prototyputvecklare, ansvarig för kommunikation och kund relation, visuell designer
Tid: Från 20/03-16 Till 30/4-16HPI

I kursen Designstudio: Hälsa arbetade vi med företaget HPI. HPI (Health profil institut) är ett företag som ägnar sig åt hälsa och välmånde. HPI tillhandahåller delvis en tjänst som kallas för HPB eller Hälsoprofils bedömning. HPB är en tjänst som används i majoritet av företag och organisationer som vill se sin personalens genomsnittliga hälsa. Genom en HPB kan företag se om personalens hälsa påverkar företagets ekonomi samt se vilka åtgärder som kan göras för att förbättra personalens hälsa. Uppdraget blev att ta fram en lösning för att enklare och mer lättförstått kunna kommunicera statistiken som samlades in under HPBn.

Genom att ta fram en plattform för HPB öppnades ett helt nytt användningsområde. Istället för att endast ge företaget och personal statistik och siffror, skapade vi en möjlighet för båda parter att hålla en mer konternuelig koll på sin och företagets hälsa. Genom att skapa en plattform kan HPI leverera mervärde till kund genom att skapa en åtgärdsplan för förbättrad hälsa, samt ge användaren en plattform att själva uppdatera sin hälsoprofil. Företaget kan på så sätt även få en mer uppdaterad bild av personalens hälsa. Genom att företag blir mer beroende av plattformen säkrar detta även en inkomstkälla för HPI, då företag får möjligheten att skapa flerårsplaner där de upprepande kan göra en HPB på personalen.


Se mer

HPI

Läs mer

Medarbetare: 5
Roll: Koncept- och prototyputvecklare, visuell designer
Tid: Från 1/11-16 Till 30/11-16Länstyrelsen

I kursen Hållbardesign fick vi uppdrag av länstyrelsen att ta fram ett koncept kring hur man kan designa en digital lösning för att stödja nyanlända. Vi valde att ta fram ett koncept som syftade till att hjälpa ny anlända att komma in i samhället genom att med en enkel applikation kunna svara på frågor och lära sig om det svenska samhället. Applikationen som vi valde att kalla för Get it blev ett spelifierat sätt att lära sig som skulle göra att ny anlända genom appen skulle få en känsla av "success".


Då kursens mål var baserade kring hållbarhet, skapades applikationen kring olika hållbarhetsramverk. Dessa ramverk tog hänsyn till hållbarhet ur tre olika perspektiv (miljö, ekonomi och social). Projektet baserades till stora delar i socialhållbarhet, men kunde även ses ha miljö- och ekonomi påverkande delar.


Se mer

Jesper Wilhelm Lindström

Ålder: 21
Längd: 185
Föredragen musik: Folk pop
skostorlek: 42
Hemort: Bräkne-hoby, Blekinge

Se mitt CV

Kontakta mig!

372 60, Bräkne-hoby
Parkvägen 8Copyright © Jesper Lindström, 2017